top of page

VZW Herkenrode is een vrijwilligersproject waarbij de focus ligt op projecten en initiatieven ten voordele van de verdere ontwikkeling van de Abdij van Herkenrode in de ruime betekenis van het woord als toeristische hefboom voor Limburg.

 

Daarbij willen ze een aantal waarden uitdragen die gebaseerd zijn op de cisterciënzerbeweging van de 12de eeuw en die een inspiratie kunnen zijn voor Europa in de 21ste eeuw. Niet alleen de cultuur van de stilte en soberheid en de economie van het geven kunnen ons inspireren in de werking van de vereniging, maar ook de hoofse cultuur en gastvrijheid. De functionele cisterciënzerarchitectuur en de zelfvoorzienigheid van het abdijleven kunnen dan weer inspiratie zijn voor de economische uitbouw van de abdijsite.

Om de specifieke doelstellingen te realiseren kan de vzw Herkenrode volgende activiteiten opzetten: uitgifte publicaties, inrichten workshops en evenementen, uitwerken educatieve programma’s, voeren van promotieacties, ontwikkelen en promoten van abdijproducten, opzetten van energieprojecten, afsluiten van strategische partnerships, opbouw van expertise, een vrijwilligerswerking uitbouwen, een eigen beeldvorming creëren en onderhouden.

 

Met het kopen van de ambachtelijke producten van VZW Herkenrode, steun je meteen meerdere goede doelen en werk je mee aan dit fantastische ecologische en culturele project.

 

De erkende abdijbieren hebben er eind 2017 twee nieuwe telgen in de familie bijgekregen: de Herkenrode Cister Blond en de

Herkenrode Vesper Tripel.

 

Net zoals de Herkenrode Noctis Bruin zijn het gracieuze erkende abdijbieren, met een verfijnde smaak, een pittige ondertoon en een vleugje van de kruidentuin op Herkenrode. Daarmee heeft Herkenrode nu drie ambachtelijke Belgisch erkende abdijbieren. En alle drie ontketenen ze spektakel in jouw glas.

Abdijsite Herkenrode_1973_2.jpg
bottom of page