top of page
Kernwaarden

 groene school

De natuur is onze belangrijkste  inspiratiebron en spiegel. Jouw lichaam en brein kunnen in de buitenlucht zoveel  leren en ontdekken, op oneindig veel manieren. Je kan hier tot rust komen én veel energie kwijt: zelf meewerken, spelen in onze natuurlijke speelplekken of ons speelbos, groenten zien groeien in onze grote moestuin... 

Emotionele

    intelLigentie

Emotionele intelligentie heeft een grote invloed op welbevinden en  leervermogen. Als je je goed voelt in de groep en weet hoe je met elkaar kan omgaan, kan je al je energie steken in wat je samen leert. Investeren in ‘goed omgaan' met jezelf en met anderen is kinderen vaardig maken voor 
de toekomst.  Daarom zetten wij in op het stimuleren van ieders empathisch vermogen, op ontwikkeling van zelfkennis en kennis van de ander... 

Gepersonaliseerd                                              leren

De klasgroep neemt een onmisbare plek in in je leerproces. Dat betekent echter niet dat iedereen altijd hetzelfde doet, dezelfde opdracht maakt, of hetzelfde streefdoel heeft.  Via onze innovatieve klasopstelling- en indeling, binnen én buiten, zorgen we ervoor dat elke leerling werkt aan zijn eigen persoonlijke leerpad. Digitale tools (tablet, laptop, ...) helpen jou en en de leerkracht je streefdoel voor taal en rekenen te bepalen, op te volgen en bij te sturen. Jullie focussen op jouw groei, niet enkel op wat je bereikt. Ook voor andere vakken word je aangemoedigd om volop jouw talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Deze manier van werken zorgt er bovendien voor dat je ook aan schoolopdrachten kan werken als je niet fysiek op school bent. 

Gezonde school

We willen een gezonde school zijn.

Een school waar je eet wat je zelf hebt geplant. We hebben zelfs een grote moestuin waar we groenten en fruit kweken om later soep, fruitsalade of lekkere sapjes van te maken. Samen met andere kinderen wordt er vers gekookt in onze kookstudio. 

P1010274.jpg

Ondernemingszin

Ondernemingszin heb je nodig om je eigen plannen, beslissingen en ideeën te kunnen uitvoeren. 

Ondernemerschap betekent initiatief nemen, ook al weet je niet zeker of je idee wel tot een positief resultaat zal leiden. Het betekent durven proberen, ook al is je prototype nog niet perfect.

 

Bij “Straal” werken we niet rond  ondernemerschap in de enge economische zin van het woord, maar gaan we veel breder kijken. Leerlingen leren wat nodig is om zowel individueel als in groep tot ondernemen te komen, wat mogelijke valkuilen en hulpbronnen kunnen zijn. Ze leren ideeën, projecten, verbeteringen lanceren, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen om deze uit te voeren, te evalueren en bij te sturen. Dit kan binnen de veilige schoolomgeving, maar ook daarbuiten voor de oudere leerlingen. 

Volg ons op instagram

Contact
bottom of page